Aquest any s’esperen canvis significatius a la reforma de la llei de tràfic, destaquen les més importants:

  • La normativa limita la velocitat a 20km/h a les vies amb plataforma única de calçada i vorera, i a 30 km/h  a les vies d’un únic carril de circulació per cada sentit.
    • A aquelles vies amb més d’un carril de circulació per cada sentit el límit de velocitat seguirà essent de 50 km/h.
  • S’elimina la possibilitat que turismes i motocicletes puguin augmentar la velocitat fins a un màxim de 20 km/h més del permès als avançaments.
  • Prohibició que tots els vehicles de mobilitat personal (com els patinets) circulin per la vorera, zones de vianants, vies interurbanes, travessera, túnels urbans, autopistes i autovies.
  • S’augmenta de 3 a 6 els punts a retirar en el cas de conduir utilitzant el telèfon mòbil.
  • S’augmenta de 3 a 4 els punts a retirar en el cas de no utilitzar el casc, cinturó de seguretat o sistemes de retenció infantil (SRI).
  • Es sanciona amb 500 euros i tres punts per portar instal·lats al vehicle mecanismes de detecció de radars.
  • S’unifica a dos anys el plaç que ha de passar per recuperar els 12 punts després d’haver comès infraccions de tràfic.

Font: Nota de premsa d’Arag a Barcelona 31 de maig del 2021