La inflació degut a la crisi actual també afecta al sector assegurador

La nova publicació trimestral realitzada per l’equip d’Assegurances i Reassegurances de Pérez-Llorca en el que es centra en les novetats jurídiques del sector assegurador, ens agradaria destacar els següents punts:

“En aquest últim trimestre, hem assistit a la primera pujada dels tipus d’interès acordada pel Banc Central Europeu en onze anys, la qual cosa, unit a una taxa d’inflació que supera el 8% en l’Eurozona (entre altres motius, per la crisi entre Rússia i Ucraïna), ha provocat que ens trobem davant un nou enduriment del mercat. El sector assegurador no és aliè a aquesta volatilitat i, lamentablement, és previsible que en els pròxims mesos moltes entitats asseguradores es vegin obligades a augmentar les primes a conseqüència de les despeses addicionals als quals hauran de fer front per a tramitar les seves despeses i sinistres (per exemple, havent de fer front a uns costos més elevats de reparació o en el pagament a proveïdors) i hauran d’actualitzar les sumes assegurades, franquícies i cobertures per a ajustar-les als nous nivells d’inflació”.

Seria també interessant destacar, en benefici al consumidor, el projecte de Llei de Serveis d’Atenció a la Clientela aprovat pel Consell de Ministres. En aquest hi ha novetats i es planteja imposar determinades obligacions respecte als temps màxims d’atenció al client i l’ús de contestadors automàtics.

Font: Seguos News Publicación 2 trimestre 2022 preparada por el equipo de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca