Regularitza els teus capitals, evita situacions d’infrassegurança.

A l’hora de contractar una assegurança és molt important que descriguis detalladament el risc que vols cobrir i que siguin dades actualitzades.

Existeix una cobertura anomenada “actualització de capitals” en assegurances com l’assegurança de llar, aquesta cobertura permet garantir que es revalorin els capitals cada any que es renova la pòlissa.

També és molt important que vagis informant l’adquisició de béns que fan modificar el valor del risc assegurat, per exemple, si compres algun moble o joies que incrementen el contingut de la teva pòlissa de llar.

D’altra banda, en pòlisses d’Accidents o Responsabilitat Civil també és molt important actualitzar dades com la facturació anual i/o el nombre d’empleats. Com pots imaginar, al llarg del temps aquests paràmetres poden anar variant.

Tot això és necessari per a evitar ensurts en cas de sinistre. A nivell assegurador diem que la situació de infrassegurança es produeix quan la suma assegurada és inferior al valor real declarat a la pòlissa. En altres paraules, tal com expliquen en aquest article de Estamos Seguros, la infrassegurança és una situació en la qual, per un error teu al contractar l’assegurança, el dia que esperis una indemnització, la teva asseguradora et paga bastant menys de l’esperat.

Estarem encantats d’assessorar-te en l’elecció de la millor assegurança particular o per a la teva empresa, així com en la contractació de les millors cobertures per les teves necessitats.

Font: Estamos seguros