Assegurances de comunitats de propietaris

Dirigit a qualsevol comunitat de veïns o propietari únic d’edificis, locals de negoci i / o pàrquings comunitaris, tant sigui la persona física, jurídica, llogatera o usufructuària

Consisteix en cobrir el patrimoni dels propietaris de les diferents habitatges o locals que conformen un edifici així com el pàrquing comunitari en cas de sinistre. Així com els danys a tercers.

 

Vols més informació?