Responsabilitat civil

Dirigit a qualsevol empresa o persona susceptible a causar danys a tercers per la seva activitat personal o professional.

Consisteix en garantir qualsevol dany ocasionat a terceres persones o coses en el transcurs de l’activitat desenvolupada.

 

Vols més informació?