Assegurances d’empresa

Dirigit a empreses de qualsevol àmbit

Consisteix en garantir la indemnització per danys i perjudicis patrimonials i / o personals així com les possibles pèrdues de beneficis a conseqüència de qualsevol eventualitat que pugui perjudicar l’empresa.

 

 

Vols més informació?