Precaucions en viatjar amb automòbil a Ucraïna

Si estàs pensant a viatjar a Ucraïna de forma voluntària per una causa humanitària, tingues en compte el següent article publicat per l’Oficina Espanyola d’Asseguradores de l’Automòbil (OFESAUTO)

Les asseguradores no estan obligades a ampliar la cobertura de responsabilitat civil (CIS) a països no adscrits al Conveni Multilateral de Garantia, acord mitjançant el qual l’assegurança de RC obligatòria subscrita per un vehicle en qualsevol dels països adscrits és vàlid a la resta d’estats.

– Si un vehicle espanyol no disposa d’un CIS (Certificat Internacional d’Assegurança) per poder accedir a Ucraïna, podrà subscriure una Assegurança en Frontera expedit pel país al que es vol accedir. El Bureau d’Ucraïna ha confirmat que és possible obtenir una assegurança d’aquestes característiques per accedir al seu país.

– Abans de viatjar és important revisar amb deteniment l’operativa de totes les cobertures voluntàries a l’estranger (especialment assistència en viatge i costos de repatriació) Sobretot perquè habitualment existeixen limitacions o exclusions a zones de conflicte bèl·lic.

Font: Implicaciones del conflicto en territorio de Ucrania en el ámbito del Seguro Obligatorio de Automóviles, 8 de març del 2022 per OFESAUTO