La salut a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la importància d’un segur de salut adequat a les nostres característiques i necessitats

El 93% de la població de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha sofert dolor ocasional en els últims sis mesos, segons l'”Estudi sobre el dolor ocasional a Espanya” realitzat per Kantar per conèixer la prevalença i l’actitud social davant aquest tipus de dolor.

L’estudi s’ha realitzat a partir d’una mostra de 2.000 persones de diferents edats i territoris d’Espanya, de les quals un total de 257 persones son de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons l’informe de Kantar realitzat el juny de 2021.

El dolor de cap (70%) i el d’esquena (60%) han estat els dolors més freqüents entre homes i dones de l’Àrea metropolitana en els darrers sis mesos, i els resultats vinculen els dolors més habituals amb la nova realitat provocada per la pandemia y el teletrabajo.

Un 63% dels ciutadans tria com a primera opció recurrir al seu tractament farmacològic habitual quan s’acusa dolor ocasional; y, mientras en toda España solo un 3% dice no tomar medicamentos para paliar el dolor, en esta zona este porcentaje cae a cero.

Respecte a les opcions per informar sobre tractaments davant el dolor ocasional, un 53% dels barcelonins acudeixen a la farmàcia, un 44% consulta al seu metge d’atenció primària, un 22% recorre a Internet i un 14% pregunta a amics i familiars .

Entre els medicaments per paliar el dolor ocasional, un 51% dels enquestats es decanten per l’ibuprofeno i un 44% pel paracetamol i, a més, també es desprèn una “elevada confiança” en la seguretat i eficàcia en ambdós medicaments.

Asimismo, el estudio muestra un cambio de conducta en cuanto a la frecuencia de visita a la farmacia en los últimos seis meses, con un 46% de población encuestada que declara haber acudido más a la farmacia durante este período.

Si està pensant en contractar una assegurança de salut, a AFIS posem la nostra llarga experiència y coneixements a la vostra disposició. Consulta’ns!

Font: “Estudi sobre el dolor ocasional a Espanya”