Aprovació Reforma Llei de tràfic 2021

Tal com avançàvem en un post anterior, aquest any hi ha novetats significatives en reforma de la llei de tràfic. Ha creat polèmica però finalment no s’ha aprovat la prohibició de superar en 20 km/h el límit màxim de velocitat durant els avançaments. En destaquem les més importants:

  • La normativa limita la velocitat a 20km/h a les vies amb plataforma única de calçada i vorera, i a 30 km/h  a les vies d’un únic carril de circulació per cada sentit.
    • A aquelles vies amb més d’un carril de circulació per cada sentit el límit de velocitat seguirà essent de 50 km/h.
  • Prohibició que tots els vehicles de mobilitat personal (com els patinets) circulin per la vorera, zones de vianants, vies interurbanes, travessera, túnels urbans, autopistes i autovies.
  • S’augmenta de 3 a 6 els punts a retirar en el cas de conduir utilitzant el telèfon mòbil.
  • S’augmenta de 3 a 4 els punts a retirar en el cas de no utilitzar el casc, cinturó de seguretat o sistemes de retenció infantil (SRI).
  • Es sanciona amb 500 euros i 3 punts per portar instal·lats al vehicle mecanismes de detecció de radars.
  • S’unifica a dos anys el termini que ha de passar per recuperar els 12 punts després d’haver comès infraccions de tràfic.
  • A partir del 6 de juliol del 2022, els conductors professionals de mercaderies i viatgers hauran d’incorporar uns aparells anomenats “alcolock”. Es tracten d’aparells que bloquegen d’arrancada del motor si se supera el límit legal d’alcohol.