Búsqueda en los contenidos de la web

 
Estás en:

Objeto Prestación

1.- OBJECTE DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

El objecte és la prestació a La Administració Pública dels serveis de mediació, assessorament preparatori, presentació, proposta i realització dels treballs previs a la celebració del contracte d’assegurances privades, així com la posterior assistència en la gestió i execució del contracte al prenedor de l’assegurança, a l’assegurat, i/o al beneficiari de la mateixa, en particular en cas de sinistre.

<< volver